Zaznacz stronę

8 czerwca Klub SENIOR+ wznawia działalność

03-06-2020 | Aktualności, Koronawirus - Informacje, Seniorzy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że od dnia 8 czerwca 2020 r. zostaną wznowione zajęcia w Klubie Senior+ w Redzie. Klub będzie otwarty w godzinach od 730 do 1530.

Klub Senior+ w Redzie jest ośrodkiem wsparcia mającym na celu m.in.: poprawę stanu psychofizycznego uczestników, aktywizację społeczną, integrację, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz usprawnianie manualne poprzez terapię zajęciową.

W związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorobach zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych a także rekomendacją dotyczącą działalności placówek pobytu dziennego wydaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia oraz Państwową Inspekcję Sanitarną, Klub Senior+ w Redzie będzie funkcjonował w ramach wewnętrznej zaostrzonej procedury bezpieczeństwa dla uczestników oraz pracowników, mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Klubu Senior+ Mirosław Bigot,

telefonicznie pod numerem 533 397 780,

lub osobiście w siedzibie Klubu przy ulicy Łąkowej 59 w Redzie.

Skip to content