Zaznacz stronę

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2020 roku.

11-02-2020 | Aktualności

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2020 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert

Skip to content