Zaznacz stronę

Współpraca przy realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym

08-10-2019 | Aktualności Oświatowe

W związku z realizacją pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, Gmina Miasto Reda zaprasza podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie sprzedaży artykułów określonych w załączniku do Uchwały nr XXI/203/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 czerwca 2016 roku (ze zmianami), do współpracy przy realizacji wyżej wymienionej pomocy w roku szkolnym 2019/2020

Realizacja stypendiów odbywać się będzie w formie bezgotówkowej poprzez wydanie towaru, do wysokości kwoty przyznanej mocą decyzji, wnioskodawcy na podstawie okazania oryginału decyzji administracyjnej i dowodu osobistego. Szczegółowe warunki współpracy zostaną określone w umowie.

Aby zadeklarować chęć współpracy należy zgłosić się do  Referatu Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Redy,  ul. Gdańska 33 (pokój nr 205) w terminie do dnia 15 października br. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  58 738 60 76 lub pisząc na adres katarzyna.panek@reda.pl. Osobą odpowiedzialną z realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym w tut. urzędzie jest pani Katarzyna Panek.

Skip to content