Zaznacz stronę

Uwaga użytkownicy MEVO!

16-04-2019 | Aktualności

Pragniemy zwrócić uwagę użytkownikom Systemu Roweru Metropolitalnego na zapis regulaminu, który w Rozdziale IV Odpowiedzialność/Zobowiązanie, ust. 10 mówi, że:

„Użytkownikom zabrania się przewozu Rowerów MEVO samochodem, tramwajem wodnym lub innymi środkami transportu publicznego”.

Użytkownicy Systemu Roweru Metropolitalnego powinni zapoznać się z treścią Regulaminu ze względu na odpowiedzialność materialną wynikającą z Umowy Klienta z Operatorem. Urząd Miasta nie ma wpływu na decyzje Operatora w stosunku do Klienta, czyli osoby korzystającej z Roweru MEVO.

 

Skip to content