Zaznacz stronę

Kontrole domowych pieców

19-11-2019 | Aktualne informacje o odpadach

Urząd Miasta w Redzie rozpoczął kontrole domowych pieców. W miasto ruszyli urzędnicy z rzeczoznawcą, którzy mają prawo wejść do domu i pobrać próbkę popiołu z domowego paleniska.

Trwający sezon grzewczy sprawia, że coraz częściej jakość powietrza w mieście nie jest zadowalająca. Zanieczyszczenie powietrza powoduje spalanie paliw niskiej jakości i często śmieci. Z uwagi na nasilające się skargi na jakość powietrza, kontrolowane są przede wszystkim nieruchomości zgłaszane przez mieszkańców, ale też inne nieruchomości, wytypowane przez pracowników magistratu.

Kontrole są prowadzone w oparciu o upoważnienia, wydane przez Burmistrza Miasta Redy na mocy Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, które uprawniają do wejścia na posesję i sprawdzenia, czy w paleniskach nie są spalane substancje trujące.

Właściciel kontrolowanej nieruchomości lub dorosły domownik ma obowiązek wpuszczenia upoważnionych osób do przeprowadzenia kontroli. Kontrole są prowadzone nie tylko w godzinach pracy urzędu, a odmowa wykonania kontroli może skutkować konsekwencjami prawnymi na podstawie art. 225 § 1 Kodeksu Karnego – „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Osoby kontrolujące  pobierają próbki popiołu w celu wykonania badań laboratoryjnych na obecność zawartych w nim substancji trujących. Jeśli potwierdzone zostanie spalanie odpadów to zgodnie z art. 191 Ustawy o Odpadach grozi kara aresztu lub grzywny. Kontrole palenisk będą prowadzone przez cały okres grzewczy.

Przypominamy, że nie wolno spalać butelek PET, opon, wyrobów z gumy, opakowań typu tetrapak, resztek farb, rozpuszczalników, granulatu z gumy, przepracowanych olejów, starych mebli, odzieży, papieru z kolorowych magazynów, zanieczyszczonymi tłuszczami, farbami, ram okiennych, drzwi, podkładów kolejowych, palet nasączonych impregnatami i malowanych kawałków drewna.

W przypadku podejrzenia spalania śmieci w przydomowym piecu należy powiadomić najbliższą jednostkę Policji.

 

 

Skip to content