Zaznacz stronę

Startuje czwarta edycja budżetu obywatelskiego

29-03-2019 | Aktualności

Od poniedziałku, 1 kwietnia będzie można składać propozycje do Budżetu Obywatelskiego 2020. Do rozdysponowania jest w sumie 375 tys. zł. Projekty można zgłaszać przez cały miesiąc, w formie papierowej bądź elektronicznej. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden projekt, a wnioski składać mogą wszyscy mieszkańcy Redy, bez względu na wiek. Prawo głosowania na BO mają również wszyscy mieszkańcy. Ci, których nie ma w bazie meldunkowej i w rejestrze wyborców, składają w Urzędzie oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Redy.

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim 2020
Od 1 kwietnia do 30 kwietnia Składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2020
Od 1 kwietnia do 24 maja Weryfikacja zgłoszonych propozycji projektów przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego
27 maja Publikacja listy projektów zatwierdzonych do głosowania oraz odrzuconych
Od 27 maja do 30 maja Składanie odwołań przez pomysłodawców, którzy nie zgadzają się z decyzją odrzucenia ich projektu
7 czerwca Ogłoszenie ostatecznej listy projektów do głosowania
Od 9 września  do 23 września Głosowanie mieszkańców Redy nad projektami
Od 24 września do 27 września Ustalenie wyników głosowania
Do 30 września Ogłoszenie wyników głosowania

 

Skip to content