Zaznacz stronę

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

27-03-2019 | Aktualności, Programy profilaktyczne

 

 

Dotacje

dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań w 2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Zadanie 1. Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz terapii rodzin z problemami alkoholowymi.

 

Lp. Nazwa podmiotu/organizacji pozarządowej Tytuł zadania kwota przyznana
1 Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku Wyjazd terapeutyczno-edukacyjny, propagowanie trzeźwości 2 000
2 Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zwiększenie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Miasta Reda w 2019 roku 18 200
3 Stowarzyszenie „Dzieło Pomocy Rodzinie” Dzieło Pomocy Rodzinie 2019 – pomoc terapeutyczna i promocja zdrowia 35 000

                                                                                                                                                                                                               

Zadanie 2.  Wpieranie działań  na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez możliwości realizacji swoich pasji w zakresie kultury, sztuki, nauki i sportu jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież i dzieci z terenu Gminy Miasto Reda.

 

Lp. Nazwa podmiotu/organizacji pozarządowej Tytuł zadania kwota przyznana
1 Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” Wspólnie do celu – Aktywni i Kreatywni 7 000
2 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha Festyn z okazji Dnia Dziecka 5 000
3 Towarzystwo Przyjaciół Sportu „Celtic” Sport to zdrowie – zajęcia z piłki nożnej 5 000
4 Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP Rodzinne spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym 6 000
5 Polski Związek Wędkarski,     Okręg w Gdańsku Realizacja pasji dzieci i młodzieży w zakresie sportu wędkarskiego 3 000
6 Miejski Klub Sportowy „Orlęta” Zajęcia z piłki nożnej jako metoda przeciwdziałania alkoholizmowi 7 000
7 Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Reda Poprzez sport przeciwdziałamy alkoholizmowi 27 000

 

Zadanie 3. Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności
przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Reda.

    

Lp. Nazwa podmiotu/organizacji pozarządowej Tytuł zadania kwota przyznana
1 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Rumia Obóz harcerski 9 800
2 Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP Spływ Kajakowy Borsk – Wdecki Młyn 10 000
3 Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Reda Obóz rekreacyjno-sportowy w Iławie 6 000
4 Parafia Rzymskokatolicka NMP Nieustającej Pomocy Organizacja kolonii, zajęć sportowych, propagujące zdrowy tryb życia 5 000
5 Fundacja „Uśmiech Dziecka Sportowa Jedyneczka” Sport bez barier i podziałów 4 000

 

Zarządzenie nr OK.6.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Skip to content