Zaznacz stronę

„Planując remont weź pod uwagę…”

03-09-2019 | Aktualne informacje o odpadach

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi informuje, że w listopadzie 2019 roku zostaje zawieszona możliwość odbioru worka typu „big-bag” na odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów domów oraz mieszkań prywatnych.

Ostateczny termin zamówienia bezpłatnego worka z urzędu upływa z dniem 30 września 2019 r. Wszystkie wcześniej zamówione worki „big-bag” należy zgłosić do odbioru do dnia 31 października 2019 r.

Nadal jednak istnieje możliwość dostarczenia własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „Eko-Dolina” w Łężycach przy Al. Parku Krajobrazowego 99 bezpłatnie odpadów, takich jak:

-odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe, odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, odpady innych materiałów ceramicznych i wyposażenia, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia w ilości do 2 ton na rok

-usunięte tynki, tapety, okleiny, papa, materiały izolacyjne, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, materiały konstrukcyjne zawierające gips w ilości do 300 kg na rok.

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-18:00, sobota 8:00-15:00. Informacyjny numer tel. (58) 672-50-00.

Skip to content