Zaznacz stronę

Organizacje pozarządowe – zaproszenie do konsultacji społecznych projektów uchwał RM w Redzie

20-11-2019 | Aktualności

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od dnia
18 listopada 2019 r.

Uwaga!
od 18 listopada 2019 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza organizacje pozarządowe
do konsultacji społecznych projektu uchwał Rady Miejskiej w Redzie:
  • w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.
  • w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

Uwagi dotyczące projektów ww. uchwały prosimy wysyłać na adres: szkolnictwo@reda.pl

do dnia 22 listopada 2019 r. do godziny 12.00 –  FORMULARZ KONSULTACYJNY

Osobą upoważnioną do kontaktu jest pan Piotr Grzymkowski – Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Redzie,  tel. 58 738 60 64.

Skip to content