Zaznacz stronę

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt”

23-04-2019 | Aktualności

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. „małych zleceń” przez Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt”. Oferta obejmuje wspieranie działań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

OFERTA
W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi:
-przekazując je na adres – granty@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Interesanta

Skip to content