Zaznacz stronę

Nowa stawka opłat za odpady komunalne

19-12-2019 | Aktualne informacje o odpadach, Aktualności, Galeria, Galeria 2019

Od 1 stycznia 2020 roku wchodzi w Redzie nowa stawka opłat za odpady komunalne odbierane od mieszkańców.

Miesięczna opłata za odpady zbierane selektywnie wyniesie 27,00 zł za osobę, natomiast za odpady zbierane w sposób nieselektywny 70,00 zł za osobę.

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy na posesji kompostują odpady BIO mają prawo do zniżki w opłacie 10 procent od uiszczonej kwoty. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć nową deklarację, obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Od przyszłego roku, zgodnie z ustawą, należy zbierać odpady wyłącznie w sposób selektywny. Jeśli odpady nie będą segregowane, miasto będzie musiało nałożyć karną stawkę w wysokości 70,00 zł. Będzie to bardzo egzekwowane, gdyż przepisy nakładają obowiązek uzyskania wyznaczonego poziomu odzysku odpadów. Jeśli nie uzyska się tego poziomu, to miasto zapłaci karę.

W Polsce rośnie koszt zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wyższe koszty są niezależne od samorządu i składają się na nie:

  1. zwiększająca ilość odpadów z 5755,02 ton w 2014 roku do 8612,52 ton w 2018 roku
  2. znaczny wzrost opłaty ustalonej przez Ministerstwo Środowiska za składowanie odpadów (np. ponad dwukrotnie wzrosła opłata za odpady zmieszane z 120,76 zł do 270,00 zł za tonę)
  3. rosnące koszty pracy, paliwa, energii i usług
  4. załamanie rynku surowców wtórnych co powoduje wzrost kosztów zagospodarowania odpadów (np. do niedawna 1 tonę tworzyw sztucznych można było sprzedać za około 70,00 zł, a obecnie trzeba zapłacić 339,00 zł za odbiór na składowisku)
  5. wydzielenie kolejnej frakcji odpadów BIO kuchennych (dodatkowe wydatki na pojemniki, transport, zagospodarowanie na wysypisku)
  6. wyższe wymagania Unii Europejskiej w sprawach ekologii (np. zakaz składowania frakcji wysokoenergetycznej powodującej zapalanie się składowisk).
Skip to content