NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Dwie ostatnie redzkie placówki oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 5 otrzymały dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych. Środki w wysokości 24 000 zł (po 12 000 zł na szkołę) zostaną przekazane przez Wojewodę Pomorskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Gmina Miasto Reda zapewni obowiązkowy wkład własny w wysokości 6 000 zł.

W latach 2017 – 2018  ze środków finansowych przyznanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, szkoły podstawowe zakupiły do bibliotek szkolnych ponad 2000 książek.

Nowości

WYKAZ GN.14.2019 WYKAZ GN.14.2019
WYKAZ GN.12.2019 WYKAZ GN.12.2019
WYKAZ GN.13.2019 WYKAZ GN.13.2019
WYKAZ GN.11.2019 WYKAZ GN.11.2019
KOMUNIKAT KOMUNIKAT
STRAJK W SZKOŁACH STRAJK W SZKOŁACH
WYKAZ – GN.9.2019 WYKAZ – GN.9.2019
WYKAZ – GN.8.2019 WYKAZ – GN.8.2019