Zaznacz stronę

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 23 marca 2019 r.

19-03-2019 | Aktualności

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 23 marca 2019 r.

 

Uwaga!
od 23 marca 2019 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Redzie:

  1. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.
  2. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda od dnia 1 września 2019 roku

Uwagi dotyczące projektów ww. uchwał prosimy wysyłać na adres szkolnictwo@reda.pl  zastepcaburmistrza2@reda.pl; do dnia 27 marca 2019 r. do godziny 15.00

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Osobą upoważniona do kontaktu jest Piotr Grzymkowski –  Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych tel. 58 678 60 64  lub Łukasz Kamiński  – Zastępca Burmistrza Miasta  tel. 58 678-60-15.

Skip to content