Zaznacz stronę

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 21 stycznia 2019 r.

16-01-2019 | Aktualności

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od
21 stycznia 2019 r.

Uwaga!

od 21 stycznia 2019 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie:

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie.

Uwagi dotyczące projektów ww. uchwał prosimy wysyłać na adres zastepcaburmistrza2 @reda.pl; sekretarz@ reda.pl do dnia 25 stycznia 2019 r. do godziny 15.00

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Osobą upoważniona do kontaktu – jest Łukasz Kamiński Zastępca Burmistrza Miasta lub Hanna Janiak Sekretarz Miasta Redy tel. 58 678-80-23.

Projekt uchwały

Skip to content