Zaznacz stronę

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 21 stycznia 2019 r.

18-02-2019 | Aktualności

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 
21 styczni2019 r.

Uwaga!

od 21 lutego 2019 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Redzie:

 

  1. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Reda publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  2. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.
  3. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

 

Uwagi dotyczące projektów ww. uchwał prosimy wysyłać na adres zastepcaburmistrza2@reda.pl; sekretarz@reda.pl  do dnia 26 lutego 2019 r. do godziny 15.00

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Osobą upoważniona do kontaktu – jest Łukasz Kamiński Zastępca Burmistrza Miasta  lub Hanna Janiak Sekretarz Miasta Redy tel. 58 678-80-23.

Skip to content