Zaznacz stronę

Konsultacje społeczne projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Redy na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”

31-05-2019 | Aktualności

Od dnia 3 czerwca 2019 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza do konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Redy na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do dnia 24 czerwca 2019r. na piśmie w Biurze Obsługi Klienta lub w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, ustnie do protokołu oraz drogą mailową na adres: referat.zk@reda.pl.

Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest p. Joanna Frankowska – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Redzie, tel. 58-738-60-17.

OBWIESZCZENIE

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW

Skip to content