Zaznacz stronę

INFORMACJA DOTYCZĄCA DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MIASTO REDA W 2018 ROKU

18-06-2019 | Aktualności

W dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 15:00 w  sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Redzie, na której zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), będzie rozpatrywany raport o stanie Gminy Miasto Reda w roku 2018. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Redy, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał rady miejskiej.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której głos zabierać będą radni. Głos mogą zabrać również mieszkańcy Redy. Aby zabrać głos w debacie, należy do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej (I piętro, pokój 107) najpóźniej w dniu 26 czerwca 2019 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Miasto Reda w roku 2018 zostanie przeprowadzone głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta Redy wotum zaufania.

Skip to content