Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta Redy z absolutorium i wotum zaufania za rok 2018!

28-06-2019 | Aktualności

Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński kolejny rok z rzędu uzyskał absolutorium i – po raz pierwszy – wotum zaufania zgodnie z nowymi przepisami.

Rada udziela burmistrzowi wotum zaufania po przedstawieniu Raportu o stanie Gminy za rok ubiegły. To nowy obowiązek, wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Raport stanowi podsumowanie 2018 roku pod kątem działań realizowanych w poszczególnych obszarach, jak inwestycje, edukacja, gospodarowanie mieniem, sprawy społeczne, kultura i sport. Dokument został w dniu 31 maja 2019 roku przedstawiony Radzie Miejskiej i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Redy. Podczas X Sesji Rady Miejskiej w Redzie raport był przedmiotem debaty, której wynikiem było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Redy wotum zaufania za rok 2018. Raport o stanie Gminy Miasto Reda w roku 2018 przygotowali pracownicy Urzędu Miasta w Redzie i jednostek podległych. Miasto nie korzystało z usług firm zewnętrznych.

Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania została przyjęta 16 głosami „za”, przy 3 głosach wstrzymujących się i 2 osobach nieobecnych.Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Redy absolutorium za rok 2018 została przyjęta 15 głosami „za”, przy 3 głosach wstrzymujących się i 3 osobach nieobecnych.

Skip to content