Zaczynamy walkę z cyberprzemocą

LIST BURMISTRZA DO MIESZKAŃCÓW REDY

11 października w Urzędzie Miasta w Redzie odbyło się  spotkanie inaugurujące prace nad  „Gminnym Programem Przeciwdziałania Cyberprzemocy na lata 2018 – 2022”. Zaproszono przedstawicieli wszystkich redzkich szkół i przedszkoli, jednostki organizacyjne miasta, lokalne organizacje pozarządowe i policję.

Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński i wiceprezes Stowarzyszenia In Gremio Marek Radyko podpisali umowę na opracowanie, wprowadzenie projektu i realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy na lata 2018 – 2022.

Rada Miejska w Redzie uchwaliła przystąpienie do opracowania Programu na ostatniej sesji. Tym samym Reda, jako drugi po Gdyni samorząd w Polsce, rozpoczyna proces wprowadzania systemowych rozwiązań mających chronić dzieci przed cyberprzemocą. Założenia przygotowanego programu przedstawili współtwórcy programu gdyńskiego: ekspert ds. cyberprzemocy Jakub Ubych i psycholog Paweł Brzeziński z Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego RAZEM.

Podstawą Programu jest synergia działań skierowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. Opracowane rozwiązania systemowe ustalają jednolite zasady i procedury oraz zapewniają zintegrowany system szkoleń. Najważniejsza jest spójność działań na linii szkoła – dom. W ramach Programu w szkołach zostaną przeprowadzone badania, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, uczniów i rodziców oraz audyty bezpieczeństwa cyfrowego. Uruchomiona zostanie strona internetowa www.cyberprzemocreda.pl oraz internetowa infolinia.

 

 

 

 

 

Nowości

WYKAZ GN.14.2019 WYKAZ GN.14.2019
WYKAZ GN.12.2019 WYKAZ GN.12.2019
WYKAZ GN.13.2019 WYKAZ GN.13.2019
WYKAZ GN.11.2019 WYKAZ GN.11.2019
KOMUNIKAT KOMUNIKAT
STRAJK W SZKOŁACH STRAJK W SZKOŁACH
WYKAZ – GN.9.2019 WYKAZ – GN.9.2019
WYKAZ – GN.8.2019 WYKAZ – GN.8.2019