Zaznacz stronę

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

05-09-2018 | Aktualności, CZYSTE POWIETRZE, Galeria, Galeria 2018

Podczas obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Redzie, która odbyła się w dniu 4 września 2018 r. zostały podjęte następujące uchwały:

 1. Uchwała nr XLVI/476/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto Reda, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
 2. Uchwała nr XLVI/477/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat.
 3. Uchwała nr XLVI/478/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.
 4. Uchwała nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 roku w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji celowej dla Szpitali Pomorskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. Uchwała nr XLVI/480/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 roku o zmianie Uchwały nr XLII/442/2018  z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach
  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.
 6. Uchwała nr XLVI/481/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
  ul. Kazimierskiej w Redzie.
 7. Uchwała nr XLVI/482/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 roku w sprawie gromadzenia przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych.
 8. Uchwała nr XLVI/483/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Reda.
 9. Uchwała nr XLVI/484/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 roku o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji w 2018 oraz 2019 roku Programu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018) na terenie Gminy Miasto Reda oraz przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej.
 10. Uchwała nr XLVI/485/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Puckiej
  i Spółdzielczej w Redzie.
 11. Uchwała nr XLVI/486/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 roku o zmianie Uchwały nr XXXVIII/401/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy.
 12. Uchwała nr XLVI/487/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 roku  o zmianie Uchwały nr XXXVIII/403/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia  20 grudnia 2017 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2018 rok.
 13. Uchwała nr XLVI/488/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 roku o zmianie Uchwały nr XXXVIII/402/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.
 14. Uchwała nr XLVI/489/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 roku w sprawie nadania nazwy drodze publicznej, zlokalizowanej na terenie miasta Redy.

fot. M. Kaczmarek

Skip to content