Zaznacz stronę

Wyjaśnienie przyczyn pogorszenia parametrów dostarczanej wody w Redzie

08-06-2018 | Aktualności

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni, pismem z dnia 4 czerwca 2018 r., skierowanym do Burmistrza Miasta Redy wyjaśnia, co następuje:

„Pogorszenie parametrów ciśnienia i jakości fizykochemicznej wody zimnej zostało spowodowane zwiększonymi rozbiorami wody w całym, rozległym systemie wodociągowym, zasilanym ze Stacji Uzdatniania Wody „Reda”, w związku z przedłużającymi się upałami. Obszar zaopatrywany z tego źródła wody obejmuje, oprócz Redy, również Rumię i dolny taras Gdyni. Sytuacja taka zmusiła przedsiębiorstwo do znacznego zwiększenia produkcji wody. Unormowało to prace systemu, ale jednocześnie spowodowało, poprzez zwiększenie przepływu, lokalne uruchamianie osadów miękkich i wtórne zabrudzenie wody oraz obniżenie ciśnienia w godzinach maksymalnego rozbioru, czyli 18-23.

PEWIK GDYNIA Sp z o.o. przeprasza mieszkańców za zaistniałą sytuację.

Ponowne, sektorowe płukanie sieci na terenie miasta jest przewidywane w pierwszych tygodniach czerwca.

Niezależnie od tych działań, służby eksploatacyjne przeprowadzają co miesiąc stałe płukania wszystkich końcówek sieci rozdzielczej w Redzie.”

 

Skip to content