!UWAGA! UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI!

NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW

Nowości

DNI REDY za nami! DNI REDY za nami!