Zaznacz stronę

Uwaga organizacje pozarządowe! Konsultacje społeczne projektu uchwały

19-11-2018 | Aktualności

 

Od dnia 22 listopada 2018 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

PROJEKT

Projekt w/w uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Redzie, na stronie internetowej www.reda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Uwagi dotyczące projektu ww. uchwały prosimy wysyłać na adres: granty@reda.pl do dnia 27 listopada 2018 r. do godziny 15.30.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Osoba upoważniona do kontaktu: Lidia Welusz, tel. 58 738-60-81.

Referat Oświaty i Spraw Społecznych

Skip to content