Zaznacz stronę

!!!UWAGA!!! KONSULTACJE SPOŁECZNE

16-02-2018 | Aktualności

UWAGA!!!

KONSULTACJE SPOŁECZNE celem poznania opinii mieszkańców Redy

 Na podstawie uchwały nr XXVIII/298/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Reda (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 8 maja 2017 r. poz. 1589)  Burmistrz Miasta Redy ogłasza konsultacje społeczne.

  1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Reda
  2. Czas konsultacji:  od 19 lutego do 27 lutego 2018 r.
  3. Zasięg terytorialny i podmiotowy: konsultacje są skierowane do wszystkich mieszkańców z terenu Miasta Redy.
  4. Forma konsultacji:  uwagi i opinie nt. projektu uchwały należy kierować pisemnie za pośrednictwem formularza do Urzędu Miasta w Redzie w budynku Urzędu, przy ul Gdańskiej 33 lub na adres poczty elektronicznej: rada.miejska@reda.pl lub sekretarz@reda.pl 

PROJEKT UCHWAŁY ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

FORMULARZ KONSULTACYJNY ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

 

Skip to content