Zaznacz stronę

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU „CZYSTE POWIETRZE POMORZA 2018”

11-07-2018 | Aktualności, CZYSTE POWIETRZE

Z przykrością informujemy wszystkich zainteresowanych, że działając na podstawie § 4 pkt. 3 Regulaminu konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 29 czerwca 2018 r. unieważnił konkurs.

Wobec powyższego, wnioski złożone do Urzędu Miasta w Redzie nie będą mogły być rozpatrywane, gdyż Gmina Miasto Reda jest związana Uchwałą Rady Miejskiej nr XL/425/2018 z dnia 28 lutego 2018r., określającą zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej Programu „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018) na terenie Gminy Miasto Reda.  Sposób postępowania  w zaistniałej sytuacji opisuje § 4 pkt 6 regulaminu, który brzmi: „Gmina zastrzega, że w przypadku odmowy przyznania dofinansowania przez WFOŚ skutkujące brakiem podpisania umowy pomiędzy Gminą, a WFOŚ o dofinansowanie z WFOŚ, złożone wnioski Gmina pozostawia bez rozpoznania”.

Osoby fizyczne zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania do wymiany źródeł ciepła będą mogły przystąpić do nowego Krajowego Programu „Czyste Powietrze”, który – według informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – zostanie ogłoszony w dniu 31 lipca 2018 r.

Gmina Miasto Reda zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby pomóc osobom zainteresowanym w złożeniu wniosków do Krajowego Programu „Czyste Powietrze”.

Skip to content