Zaznacz stronę

SPRAWOZDANIE – MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY MIASTO REDA

16-11-2018 | Aktualności, CZYSTE POWIETRZE

Reda, 07.11.2018

Sprawozdanie z realizacji zadania
dofinansowanego w ramach umowy
nr WFOŚ/ D/I-8/218/2017

Gmina Miasto Reda zakończyła realizację zadania pn. MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA  NA TERENIE GMINY MIASTA REDA, które możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku (http://www.wfos.gdansk.pl/).

W związku z przystąpieniem do konkursu   „Czyste Powietrze Pomorza” przeprowadzono spotkania informacyjne w ramach cyklicznych imprez o tematyce ekologicznej, które odbywają się na terenie Gminy Reda. Przy okazji akcji Sprzątania Brzegu Rzeki Redy 22.04.2017 zorganizowany został odczyt na temat niskiej emisji, jej szkodliwości i możliwości zapobiegania oraz alternatywnych źródeł energii dla tradycyjnego ogrzewania. Podczas festynu z okazji dnia dziecka 01.06.2017r. zorganizowano warsztaty ekologiczne. W trakcie spotkania rozpatrywaliśmy zalety ekologicznego trybu życia. Informowaliśmy mieszkańców o korzyściach płynących z przystąpienia do konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”. Idea jaka przyświecała nam przy każdym ze spotkań to – propagowanie wśród mieszkańców Redy ekologicznego stylu bycia ze szczególnym uwzględnieniem czystego powietrza.

W ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017) Gmina Miasto Reda pozyskała dotację dla mieszkańców wyrażających potrzebę wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Zadanie zostało zrealizowane w czasie przewidzianym umową. Zlikwidowano 24 piece opalane węglem bądź koksem i zastąpiono je kotłami gazowymi.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 412 423,81zł. Mieszkańcy Redy otrzymali następujące wsparcie :

  • Przyznana dotacja ze środków Funduszu wyniosła 90 752,54zł co stanowi średnio około 22% dofinansowania na poszczególne źródło ciepła
  • Przyznana dotacja ze środków Gminnych wyniosła 41 275,35 zł co stanowi 10% dofinansowania na poszczególne źródło ciepła

W wyniku podjętych działań uzyskano następujące redukcje szkodliwych związków do atmosfery:

pyły ogólne (Mg/rok) 2,785
SO2 (Mg/rok) 1,337
NOX (Mg/rok) 0,064
CO (Mg/rok) 6,248
CO2 (Mg/rok) 149,684
Emisja równoważna (Mg/rok) 12,723

 

Skip to content