Zaznacz stronę

Projekt „…Nie zostawaj bez pracy…”

05-02-2018 | Aktualności

Innowacyjne Centrum Rozwoju serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „…Nie zostawaj bez pracy…” osoby w wieku powyżej 30 rż., zamieszkujące powiat wejherowski oraz zarejestrowane jako bezrobotne w Urzędzie Pracy .

Projekt oferuje:

  1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym;
  2. Poradnictwo psychologiczne;
  3. Warsztaty poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy;
  4. Szkolenia zawodowe zakończone otrzymaniem Certyfikatu -(szkolenia w zakresie m.in. pracownik branży hotelarskiej, pracownik branży medycznej, pracownik biurowy, opiekun osoby starszej/niepełnosprawnej);
  5. Staże zawodowe – 3 miesięczny staż zawodowy w tematyce związanej ze szkoleniem zawodowym, płatny! – 997 zł netto miesięcznie.

Dodatkowo dla każdego uczestnika:

Stypendium szkoleniowe – 531,95 zł,

Zwrot kosztów dojazdu 9,80 zł dziennie na zajęcia,

Ubezpieczenie w trakcie szkolenia zawodowego i stażu,

Serwis kawowy oraz catering na zajęciach.

Zainteresowani – szczególnie osoby niepełnosprawne oraz osoby z wykształceniem niższym niż średnie są proszeni o telefon, lub pozostawienie adresu mailowego pod nr tel. 577-862-168.

Skip to content