Zaznacz stronę

Podpisanie umowy projektu „Przedszkolaki z perspektywą”

29-10-2018 | Aktualności, Galeria, Galeria 2018, Galeria Inwestycyjna

29 października w Urzędzie Miasta w Redzie Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Przedszkolaki z perspektywą – utworzenie 275 nowych miejsc przedszkolnych w Redzie. Podpisy zostały złożone w obecności radnych Rady Miejskiej w Redzie.

Celem projektu jest dofinansowanie 275  miejsc w redzkich przedszkolach publicznych (225 miejsc w tym roku szkolnym i 50 miejsc w roku następnym) oraz poprawa jakości usług edukacji przedszkolnej, między innymi poprzez zakupy nowego wyposażenia placówek, budowę placów zabaw oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby tworzonych dodatkowych miejsc przedszkolnych. Ważnym elementem projektu jest organizacja zajęć dodatkowych dla przedszkolaków, w tym również wyrównujących szanse dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkolnych oraz zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom z niepełnosprawnościami, wraz ze wsparciem szkoleniowym ich rodziców. W ramach projektu dofinansowane będzie bieżące funkcjonowanie publicznych przedszkoli, wliczając w to ofertę zajęć dodatkowych. Rodzice będą w tym czasie ponosili jedynie koszty wyżywienia dzieci.

Skip to content