Zaznacz stronę

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

27-07-2018 | Aktualności

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. na terenie  Gminy Miasto Reda.

Zadanie publiczne w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego będzie polegać na prowadzeniu przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, na warunkach, o których mowa w art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowychwychowania przedszkolnego  dla nie więcej niż 55 dzieci (45 dzieci urodzonych w 2014 r. i 10 dzieci urodzonych w 2013 r.) nieprzyjętych, w wyniku prowadzonej rekrutacji, do publicznych placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są organy prowadzące niepubliczne przedszkola  i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Reda, które zostały wpisane do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych, prowadzonej przez Burmistrza.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta w  Redzie) w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godziny 900

Więcej: https://bip.reda.pl/dokumenty/3442

Skip to content