Zaznacz stronę

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt”

29-06-2018 | Aktualności

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. „małych zleceń” przez Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt”.

Oferta obejmuje wspieranie działań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

OFERTA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przekazując je na adres  granty@reda.pl lub przekazując do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie.

Skip to content