Zaznacz stronę

Oferta na realizację zadania publicznego

28-09-2018 | Aktualności

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. „małych zleceń” przez Miejski Klub Sportowy „Orlęta” Reda. Oferta obejmuje działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

OFERTA

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi:
-przekazując je na adres – granty@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Interesanta.

Skip to content