Zaznacz stronę

OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego

27-02-2018 | Aktualności

Podaje się do publicznej wiadomości treść zarządzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 – 2023
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 26 lutego 2018 r. poz. 671)

treść zarządzenia

treść zarządzenia do druku

 

Skip to content