Zaznacz stronę

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA BURMISTRZA MIASTA REDY

08-03-2018 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Burmistrz Miasta Redy informuje, iż do dnia 31 marca 2018 r. w tut. Urzędzie można składać wnioski o nagrodę lub wyróżnienie Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej w 2017 r.

Formą wyróżnienia mogą być w szczególności: dyplom, plakietka, puchar, medal okolicznościowy, grawerton, statuetka.

Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową. Wysokość nagrody ustala się jednorazowo do kwoty 3000,- zł

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miasta w Redzie (pokój nr 204) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta –  Wniosek

 

Link do uchwał
Uchwała Nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17.05.2016 roku

Uchwała Nr XXXIV/377/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26.06.2013 roku

Skip to content