Zaznacz stronę

DO 16 KWIETNIA TRWA NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECA WĘGLOWEGO

03-04-2018 | Aktualności, CZYSTE POWIETRZE

Rada Miejska w Redzie, na sesji w dniu 28 lutego 2018 r. podjęła uchwałę nr XL/425/2018 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji w 2018 oraz 2019 roku Programu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018) na terenie Gminy Miasto Reda oraz przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na modernizację istniejących systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem, koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, czego efektem będzie redukcja emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Warunkiem przystąpienia do realizacji programu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018) na terenie Gminy Miasto Reda jest podpisanie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach organizowanego konkursu pn. „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018).

Zasady udzielania dotacji celowej Programu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018) na terenie Gminy Miasto Reda określa Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/425/2018  Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 luty 2018 r.

 Do dnia 16 kwietnia 2018 r. Urząd Miasta w Redzie przyjmuje wnioski od mieszkańców

pragnących ubiegać się o dotację na wymianę pieca.

Pełna treść Załącznika nr 1 do Uchwały oraz formularz wniosku dostępne są na stronie www.reda.pl .

Informacje szczegółowe można uzyskać w Referacie Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta w Redzie, tel. 58 678 80 44, e-mail: inwestycje9@reda.pl

Skip to content