Zaznacz stronę

Konsultacje społeczne projektów uchwał

10-12-2018 | Aktualności

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm)

Uwaga organizacje pozarządowe!

Od dnia 13 grudnia 2018 r.  Burmistrz Miasta Redy zaprasza do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Redzie:

–  w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miasto Reda

– o zmianie uchwały Nr V/53/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 lutego 2015r.
w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda

PROJEKT UCHWAŁY

PROJEKT UCHWAŁY

Uwagi dotyczące projektów ww. uchwał prosimy wysyłać na adres:  nieruchomosci@reda.pl od dnia 13 grudnia 2018r. do dnia 18 grudnia 2018r. do godziny 15.00.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Marlena Ziółkowska – Inspektor, tel. 58 678-80-34.

Skip to content