Zaznacz stronę

KONSULTACJE SPOŁECZNE celem poznania opinii mieszkańców Redy

16-05-2018 | Aktualności

Na podstawie uchwały nr XXVIII/298/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Reda (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 8 maja 2017 r. poz. 1589) Burmistrz Miasta Redy ogłasza konsultacje społeczne:

  1. Przedmiot konsultacji: w sprawie stosowania dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim „Réda”
  2. Czas konsultacji: od 28 maja 2018 r.  do 11czerwca 2018 r.   
  3. Zasięg terytorialny i podmiotowy: konsultacje są skierowane do wszystkich mieszkańców z terenu Miasta Redy.
  4. Forma konsultacji: udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy jesteś za stosowaniem dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim _Réda_

  1. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@reda.pl; rada.miejska@reda.pl lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta w Redzie, ul Gdańska 33 w terminie od 28 maja 2018 r.  do 11 czerwca 2018 r.   

ANKIETA DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Skip to content