Zaznacz stronę

Konkurs na młodzieżowego radnego – ucznia szkoły średniej

24-12-2018 | Aktualności

Zgodnie z § 11 pkt 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej na mocy uchwały tejże z dnia 12.12.2018 roku ogłasza się ponowny nabór na 1 wakujące miejsce w Młodzieżowej Radzie. Przeznaczone jest ono dla mieszkańców Redy uczących się obecnie w  szkołach średnich, którzy nie ukończą do końca roku 2019 wieku 20 lat. Do dnia 10.01 do godziny 16.30 można składać prace zawierające pomysł na inicjatywę na rzecz dzieci i młodzieży z naszego miasta. Prace wydrukowane na formacie kartki A4 zawierające opis przedsięwzięcia i wskazanie źródła jego finansowania należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w zamkniętej kopercie opisanej „Konkurs na młodzieżowego radnego miasta Reda”.

Skip to content