Zaznacz stronę

Cały czas czekamy na rozstrzygnięcie OZE

02-07-2018 | Aktualności

 

Informacja ze strony http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-10-3-1-odnawialne-zrodla-energii-wsparcie-dotacyjne-rpo-wp-2014-2020

 

„ Informujemy, że w związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16 dla Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne terminy dotyczące oceny projektów oraz rozstrzygnięcia konkursu wskazane w regulaminie konkursu uległy wydłużeniu. W chwili obecnej trwa ocena wykonalności projektów. Poszczególni Wnioskodawcy będą indywidualnie proszeni o stosowne wyjaśnienia. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to lipiec br.”

Przypominamy, że we wcześniejszych wiadomościach planowanym terminem rozstrzygnięcia naboru był II kw. br.

Skip to content