Zaznacz stronę

BUDŻET OBYWATELSKI 2019 – WYNIKI

02-10-2018 | Aktualności

W tym roku udało nam się zsynchronizować kalendarz prac nad Budżetem Obywatelskim z Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Przeprowadziliśmy dwa głosowania na BO 2018 i BO 2019. Zwycięskie projekty z edycji 2018 są w trakcie realizacji. W przyszłym roku będą realizowane pomysły, które wybrali mieszkańcy w edycji 2019.

Cieszymy się, że z roku na rok rośnie zaangażowanie Redzian w proces realizacji Budżetu Obywatelskiego. Dziękujemy pomysłodawcom za projekty, a mieszkańcom za głosowanie. Współudział w planowaniu inwestycji jest ważnym elementem współpracy mieszkańców, radnych i urzędników.

W ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku do realizacji wybrano 5 projektów:

  • Remont chodnika w ciągu ulicy Długiej na odcinku ok. 200 mb,
  • Stworzenie parkingu rowerowego oraz szafek podręcznikowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie,
  • Boisko w parku w Ciechocinie I etap – realizacja odwodnienia,
  • Budowa ciągu pieszo jezdnego ze stanowiskami do parkowania rowerów,
  • Podwórko Betlejem – rozbudowa i poprawa bezpieczeństwa strefy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dzielnicy Betlejem.
Skip to content