Zaznacz stronę

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 maja 2018 roku w Gminie Miasto Reda

30-04-2018 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH obowiązujących od dnia 1 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017. poz. 2203 ze zm.)  informuję, iż podstawowa kwota dotacji o której mowa w art. 12  w Gminie Miasto Reda wynosi na 1 dziecko miesięcznie 847,78 zł.

Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi 300 (w tym 5 dzieci niepełnosprawnych) oraz 9 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Najbliższą gminą zgodnie z art. 10 ust. 1-18 oraz art. 14 ust. 7 jest Gmina Miejska Rumia.

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych może ulec zmianie po dokonaniu ich aktualizacji – zgodnie
z art. 44 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Skip to content