Zaznacz stronę

UWAGA! GŁOSUJEMY NA BUDŻET OBYWATELSKI

05-05-2017 | Aktualności

 

2 maja została opublikowana lista projektów zatwierdzonych do udziału w głosowaniu oraz lista projektów odrzuconych.

Projekty zatwierdzone
Projekty odrzucone

W dniach od 5 maja do 15 maja 2017 roku, każdy mieszkaniec Redy może oddać jeden głos na jeden projekt.

Głosujemy w sposób:

  1. elektroniczny poprzez przesłanie wypełnionej karty do głosowania na e-mail wybieramdlaredy@reda.pl (skan karty do głosowania wraz z podpisanym oświadczeniem)
  2. bezpośrednio w budynku Urzędu Miasta w Redzie – składając kartę do głosowania w wersji papierowej do urny w Biurze Obsługi Interesanta.

KARTA DO GŁOSOWANIA

ZASADY – Uchwała nr XXV / 256 / 2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia 2016 r. (Rozdziale 4. Wybór projektów, § 7 ust. 1-10)

 

 

Zarządzenie Nr OR.8.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego oraz ustanowienia Regulaminu jej działania.

Zarządzenie Nr OR.5.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie terminu, miejsca, zasad zgłaszania projektów oraz harmonogramu prac nad przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

 

Skip to content