Zaznacz stronę

UMOWA OZE PODPISANA!

16-01-2017 | Aktualności

W dniu 16.01.2017 roku, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie  Krzysztof Krzemiński – Burmistrz Miasta Redy oraz Jadwiga Dobrzyńska – Skarbnik Miasta podpisali umowę partnerską dotyczącą wspólnej realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”. Projekt będzie realizowany w ramach Konkursu dla działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii  Osi Priorytetowej 10 Energia,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego przypada na 31 stycznia 2017 roku. Rozstrzygniecie konkursu przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku zaplanowano na maj 2017. Głównym celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw kopalnych przez domowe kotłownie oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznych gmin  partnerskich.

Skip to content