Zaznacz stronę

Szkolenia z JPK dla mikroprzedsiębiorców

16-11-2017 | Aktualności

 

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) organizują ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK”.

W każdy wtorek listopada urzędy skarbowe będą szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT.

Przedsiębiorcy będą mogli się przeszkolić w dowolnym urzędzie.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Obejmuje on zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

„Obowiązek wysyłania elektronicznego JPK_VAT będzie dotyczyć nowej grupy podatników, którzy mogą zetknąć się z tym zagadnieniem po raz pierwszy. Chcemy pomóc im dobrze przygotować się do tej zmiany. Dlatego w listopadzie, w całym kraju, uruchamiamy cykl szkoleń na temat JPK. Zapraszam wszystkich mikroprzedsiębiorców do urzędów skarbowych i do skorzystania z wiedzy i pomocy pracowników KAS” – mówi wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski.

Urząd Skarbowy w Wejherowie organizuje szkolenia

w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11)

w siedzibie Urzędu przy ul. Sobieskiego 346 w Wejherowie

w sali konferencyjnej p. 102 o godz. 10:00.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia pod nr tel. 58 73 63 869.

 

Skip to content