Zaznacz stronę

SZKOLENIA DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

06-09-2017 | Aktualności

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie Starostwa Powiatowego w Wejherowie we współpracy z doradcami ds. przedsiębiorczości  Fundacji „Tax Car” oraz Powiatowym Centrum Informacyjnym zaprasza na szkolenia organizowane w dniach 11, 14 i 15 września 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie szkolenia m.in.:

  • Możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,w tym omówienie zasad przyznawania dotacji,  kryteria wyboru wniosków, prawa i obowiązki wnioskodawców, omówienie prawidłowego przygotowania wniosku wraz z załącznikami,
  • Jak napisać dobry biznesplan? Czyli najważniejsze zasady wypełniania biznesplanu, najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców,
  • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
  • fundusze pożyczkowe jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
  • formalne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsca szkoleń:

Szkolenia odbędą się w godz. 10.00 – 14.20 w następujących terminach i miejscach:

  • 11 września 2017 r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, (sala nr 9, parter),
  • 14 września 2017 r. w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 28A (sala konferencyjna),
  • 15 września 2017 r. w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5 (sala konferencyjna).

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem:

(58) 572 94 52. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania do pobrania: http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/szkolenia-w-wejherowie-kartuzach-i-pucku-fundusze-europejskie-dla-osob-planujacych-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Skip to content