Zaznacz stronę

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECA WĘGLOWEGO

30-03-2017 | Aktualności, CZYSTE POWIETRZE

Rada Miejska w Redzie, na sesji w dniu 29 marca 2017 r. podjęła uchwałę nr XXVIII/304/2017 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji w 2017 oraz 2018 roku Programu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017) na terenie Gminy Miasto Reda oraz przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na modernizację istniejących systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem, koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, czego efektem będzie redukcja emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Warunkiem przystąpienia do realizacji programu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017) na terenie Gminy Miasto Reda jest podpisanie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach organizowanego konkursu pn. „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017).

Zasady udzielania dotacji celowej Programu „Czyste Powietrze Pomorza ” (edycja 2017) na terenie Gminy Miasto Reda określa Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/304/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 marca 2017 r. Pełna treść Załącznika jest dostępna TUTAJ.

 

Do dnia 28 kwietnia 2017 r. Urząd Miasta w Redzie przyjmuje wnioski od mieszkańców

pragnących ubiegać się o dotację na wymianę pieca.

Następnie Gmina złoży w WFOŚiGW wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”. Jeżeli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, będzie można uruchomić procedury przyznawania mieszkańcom dotacji celowej, w ramach której Gmina Miasto Reda pokryje 10% kosztów kwalifikowanych wymiany pieca, zaś WFOŚiGW – do 35%, w zależności od wysokości przyznanego dofinansowania.

FORMULARZ WNIOSKU do pobrania JEST DOSTĘPNY TUTAJ

Informacje szczegółowe można uzyskać w Referacie Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta w Redzie, tel. 58 678 80 44, e-mail: inwestycje4@reda.pl

Skip to content