Zaznacz stronę

Oferta realizacji zadania publicznego

09-06-2017 | Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Parafię pw. WNMP i Św. Katarzyny w Redzie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. „małych zleceń” przez Parafię pw. WNMP i Św. Katarzyny w Redzie. Oferta obejmuje wspieranie działań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży

 

OFERTA

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi
-przekazując je na adres – alicja.bartkowska@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Interesanta.

Skip to content