Zaznacz stronę

Oddaj bezpłatnie opony, odzież, papę

04-01-2017 | Aktualne informacje o odpadach

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „Eko-Dolina” w Łężycach na Alei Parku Krajobrazowego 99 przyjmuje od mieszkańców Redy bezpłatnie odpady, takie jak:

– makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 1 tony na rok

-zużyte opony w ilości do 4 sztuk na rok

-odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe, odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, odpady innych materiałów ceramicznych i wyposażenia, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia w ilości do 2 ton na rok

odzież i tekstylia w ilości do 300 kg na rok

-usunięte tynki, tapety, okleiny, papa, materiały izolacyjne, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, materiały konstrukcyjne zawierające gips w ilości do 300 kg na rok.

Punkt zbiórki czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-18:00, sobota 8:00-15:00. Informacyjny numer tel. (58) 672-50-00.

Skip to content