Zaznacz stronę

Nie wrzucaj popiołu do pojemnika

13-12-2017 | Aktualne informacje o odpadach

W związku z przypadkami wrzucania do pojemników na odpady komunalne popiołu i żużlu przypominamy, iż zgodnie z § 14 Uchwały Nr XXXII/368/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Redy zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne popiołu i żużlu.

Popiół odbierany jest oddzielnie i nie można go mieszać z innymi odpadami komunalnymi. Odpady „zanieczyszczone” nie będą odbierane a na właścicieli nakładane kary za brak segregacji odpadów. Popiół (zimny) wrzucamy do worka szarego.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów można bezpłatnie odebrać w Urzędzie Miasta, w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w pokoju nr 120.

Skip to content