Zaznacz stronę

Lokalizacja nowego przystanku SKM

23-06-2017 | Aktualności

  Szanowni Państwo,

miasto Reda pracuje nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla terenów kolejowych i ich otoczenia w rejonie ulic Gdańskiej, Gniewowskiej, M. Buczka, Ogrodowej, Drogowców i Cechowej. Celem planu jest analiza możliwości budowy przystanków kolejowych oraz określenie sposobu zagospodarowania działek sąsiadujących z terenami kolejowymi.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym badaniu dotyczącym lokalizacji nowego przystanku SKM  w rejonie ul. Drogowców w Redzie. Ankieta jest elementem cyklu przeprowadzanych konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXIII/232/2016 Rady Miejskiej w  Redzie z dnia 19 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego).

UWAGA! Lokalizacja i funkcjonowanie obecnego dworca nie zmieni się!

Ankietę można wypełnić do dnia 29 czerwca 2017 roku wypełniając formularz pod adresem www.miasto.reda.pl

Link do ankiety dostępny tutaj

Wyniki badania są poufne i będą przedstawione jedynie w formie zbiorczej. Raport z badania dostępny będzie na stronie internetowej www.miasto.reda.pl od dnia 15 lipca 2017r.  

 

Skip to content