Zaznacz stronę

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Redzie

28-04-2017 | Aktualności, Ogłoszenia / Obwieszczenia

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie
od
8 maja 2017 r.

 

Uwaga!
od 8 maja 2017r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Redzie:

w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Derdowskiego w Redzie

 

PROJEKT UCHWAŁY

 

Uwagi dotyczące projektów ww. uchwał prosimy wysyłać na adres: rada.miejska @reda.pl do dnia 12 maja 2017 r. do godziny 12.00

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Osobą upoważniona do kontaktu – jest Hanna Ferra  Kierownik Referat  Organizacyjnego tel. 58 678-80-26.

Skip to content